Browse » Home » » Night Watch (2004) สงครามเจ้ารัตติกาล [YouTube] [HD]

Night Watch (2004) สงครามเจ้ารัตติกาล [YouTube] [HD]

เรื่องย่อ เรื่องราวการสู้รบในอีกโลกหนึ่ง ที่พยายามจรรโลงสัญญาสงบศึกที่ยาวนานมากว่าพันปี ระหว่างกองทัพของด้านมืดและด้านสว่าง เป็นเวลายาวนานกว่าหลายศตวรรษ ที่สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัวตนของกลุ่ม Night Watch ได้ควบคุมโลกแห่งรัตติกาล บรรดาแวมไพร์ แม่มด พวกเปลี่ยนรูปร่างและผู้มีอำนาจวิเศษที่ต่างหักหลังกันและกันในยามราตรี ใน ขณะที่พวกแห่งรัตติกาลจะมีพวก Day Watch ซึ่งจะคอยควบคุมโลกแห่งกลางวัน ชะตากรรมของมนุษยชาตินั้นขึ้นอยู่กับความสมดุลย์อันเปราะบางระหว่างความดี งามและความชั่วร้าย แต่ชะตากรรมนี้กำลังอยู่ในระหว่างอันตราย ผู้พยากรณ์ ยุคโบราณได้ทำนายว่าวันหนึ่งจะมี Great One มาถึง ผู้ซึ่งจะจบการสู้รบระหว่างด้านมืดและด้านสว่าง และเวลานั้นได้มาถึงในมอสโคว์ ทว่าด้านไหนเล่าที่ Great One จะเลือก ดูหนังออนไลน์ Night Watch (2004) สงครามเจ้ารัตติกาล [YouTube] [HD]

0 comments:

Post a Comment

ดูหนังออนไลน์HD Headline Animator