Browse » Home » » ดูอําแดงเหมือนกับนายริดย้อนหลัง (ตอนที่ 6) 26 ตุลาคม 2555

ดูอําแดงเหมือนกับนายริดย้อนหลัง (ตอนที่ 6) 26 ตุลาคม 2555

เรื่องจริงของหญิงไทยคนแรกที่ลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ความเท่าเทียมของผู้หญิง เรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายที่พันธนาการผู้หญิงในยุคนั้นให้มีค่าความเป็นคนน้อยกว่าเพศชาย 'ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชายเป็นคน' คำกล่าวตอกย้ำความเหลื่อมล้ำสถานภาพทางเพศของหญิงไทยในอดีต แต่ท่ามกลางหมอกควันแห่งกฎหมาย และจารีตแห่งการกดขี่ สตรีนางหนึ่งได้ลุกขึ้นเรียกร้องหาความเป็นธรรม ประวัติศาสตร์แห่ง "ความรัก" "ความเท่าเทียม" และ "การต่อสู้" จึงได้เริ่มต้นขึ้น...

0 comments:

Post a Comment

ดูหนังออนไลน์HD Headline Animator